Käyttöehdot

Versio 1.2
2019-06-14

Sallittu käyttö

 • Sivuston tarkoituksena on jakaa tietoa sukeltamisen historiasta ja historiallisista sukellusvälineistä sekä mahdollistaa aiheeseen liittyvä keskustelu. Tätä tarkoitusta ei saa tahallisesti haitata.
 • Virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon tahallinen levittäminen on kiellettyä.
 • Luvaton mainonta on kiellettyä.
 • Julkaistun aineiston, kommenttien ja keskustelujen pitää olla aiheeseen liittyviä, asiallisia ja kohteliaita eivätkä ne saa rikkoa lakeja.
 • Erityisesti kiellettyä on viestintä joka on
  • uhkaavaa
  • kunniaa tai yksityisyyttä loukkaavaa
  • kiusaamista, vainoamista tai syrjivää
  • rikokseen yllyttävää tai rikoksen suotavana esittävää (pitäisi…, ansaitsisi… -tyyppiset pohdinnat)
  • tekijänoikeuksia loukkaavaa: jaa kuvia vain luvalla
 • Nimimerkiä ja/tai anonyymiä sähköpostiosoitetta saa käyttää, mutta ne eivät saa harhaanjohtavasti viitata toiseen tahoon. Kirjautumisessa on käytettävä luvallisia tunnuksia.
 • Mikäli sisään kirjautuneena käyttäjänä luot artikkelin tai sivun ja päätät sallia sen julkaisemisen myös Facebooksivuillamme, on viestin myös oltava Facebookin yhteisönormien ja muiden vaatimusten mukainen.
 • Käyttäjätunnuksen rekisteröimistä, kommentointia, lomakkeiden lähettämistä tai keskustelualueen viestien lähettämistä ei saa tehdä automaattisella ohjelmistolla vaan ne on luonnollisen henkilön suoritettava.

Käyttöehtojen rikkominen

Käyttöehtojen vastainen aineisto voidaan poistaa ja käyttöehtoja rikkovan käyttöoikeudet ja tiedot voidaan poistaa ja yhteydet sivustolle estää.

Ylläpidon oikeudet

Ylläpidolla on oikeus poistaa sivustolla julkaistua materiaalia, kommentteja, keskusteluja ja viestejä sekä sivustolle lähetettyjä tiedostoja. Sivuja ja artikkeleita voidaan editoida ja keskusteluja moderoida. Kohtuuttoman suuria tiedostoja voidaan poistaa tai kuvia rajata tai pienentää tallennustilan ja sivuntaiton vaatimusten mukaisesti. Metadataa voidaan muokata julkaisun ja arkistoinnin tarpeisiin. Kaikesta aineistosta otetaan varmuuskopioita, joita säilytetään huolellisesti ja turvallisesti.

Näiden ehtojen vastaiseksi epäillyn aineiston (roskaposti, kommenttiroska yms.) julkaiseminen voidaan automaattisella ennakkotarkastuksella estää, joten kopioithan pitkät viestit talteen ennen lähettämistä virhetulkintojen varalta.

Sellainen yhteys, jonka epäillään vaarantavan sivuston käytettävyyden tai henkilötietojen suojan tai tietoturvan muutoin, voidaan teknisesti estää.

Väärät hälytykset kuten myös ilmiannot voit hoitaa yhteydenottolomakkeellamme.

Vastuun rajaus

Olemme tehneet tämän sivuston omaksi iloksemme ja tavoittaaksemme muita samasta aihepiiristä kiinnostuneita. Toimintamme perustuu jäsenyyteen ja yhdessä tekemiseen. Emme anna minkäänlaisia lupauksia emmekä takauksia sivuston ominaisuuksiin, sisältöön tai laatuun liittyen. Kaikki tämän sivuston käyttö tai käyttämättä jättö tapahtuu täysin omalla vastuulla.

Sivustomme sisältää tekstejä, kuvia ja videoita sukelluksista historiallisilla välineillä. Tällainen toiminta edellyttää näiden välineiden ja menetelmien hyvää tuntemusta sekä laajaa sukelluskokemusta. Kaikki turvatoimet tai käyttörutiinit eivät näy. Se että me kykenemme jotakin tekemään, ei takaa sinun selviämistäsi hengissä tai terveenä tai vahingoittumattomana samasta suoritteesta.

Sivustolla voi olla linkkejä ulkopuolisten tahojen ylläpitämille sivustoille ja niillä oleviin palveluihin (kuten youtube.com). Emme vastaa näistä sivustoista, sivustojen sisällöstä tai sisällön oikeellisuudesta emmekä myöskään noilla sivustoilla kerättyjen henkilötietojen rekisteröinnin lainmukaisuudesta.

Emme vastaa sivuston ominaisuuksien tai sivuston sisältämän aineiston tai niiden puuttumisen tai virheellisyyden aiheuttamista suorista tai epäsuorista tai mistään muistakaan vahingoista tai menetyksistä. Emme, vaikka tällaisen vahingon mahdollisuudesta olisi meille ilmoitettu. Erityisesti muistutamme että tämä sivusto ei korvaa asiaankuuluvia ohjeita ja koulutuksia.

Käyttäjä on vastuussa mahdollisen käyttäjätunnuksensa salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Emme vastaa ongelmista ja vahingoista, jotka johtuvat käyttäjän huolimattomasta tunnusten säilyttämisestä tai tunnusten joutumisesta ulkopuolisten haltuun.

TUTUSTU MYÖS TIETOSUOJASELOSTEESEEN


v.1.0 2019-05-21 Alkuperäinen dokumentti

v.1.1 2019-05-26 Tekstiä selvennetty ja lisätty varoitus

v.1.2 2019-06-14 Hiottu sanamuotoja